Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne WSSE w Poznaniu z dnia 21.05.2018r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach z
dnia 21.05.2018r. - załącznik w PDF do pobrania poniżej.
28.05.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne WSSE w Poznaniu z dnia 28.08.2017r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z
dnia 28.08.2017r.
20.09.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne WSSE w Poznaniu z dnia 25.05.2017r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 25.05.2017r.
20.09.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne WSSE w Poznaniu z dnia 09.12.2016r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z
dnia 09.12.2016r.
20.09.2017 więcej
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez ZUS z dnia 25.01.2015r.
Protokół z kontroli przeprowadzonej u płatnika składek przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu z dnia
25.01.2016r.
20.09.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne WSSE w Poznaniu z dnia 10.12.2015r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnai 10.12.2015r.
19.09.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne WSSE w Poznaniu z dnia 25.09.2015r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów
Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Poznaniu z dnia 25.09.2015r.
18.09.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne WSSE w Poznaniu z dnia 29.10.2014r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach z
dnia 29.10.2014r.
18.09.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne WSSE w Poznaniu z dnia 18.03.2013r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnai 18.03.2013r.
18.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się