2017-09-15

Kontakt

 

UWAGA NOWA INFOLINIA

 

+ 48 222 500 115

 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Obornikach

 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

 

tel.
fax. (61) 29-60-557
fax. (61) 29-60-558

 

Telefon alarmowy (całodobowy):

 

e-mail: sekretariat@psse-oborniki.pl

e-mail: psse.oborniki@pis.gov.pl

 

psse-oborniki.pl

 

Mapa dojazdu - link

 

Wykaz numerów telefonów stacjonarnych i fax-ów


Telefony czynne w dni robocze w godzinach pracy stacji od 725 do 1500

 

Sekretariat  
Fax 61 29 60 557
61 29 60 558
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny / Dyrektor Stacji  
Oddział Ekonomiczny i Administracyjny  
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii  
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia  
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej  
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy  
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży  
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  
Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej  
Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń  
Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych  
Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki  
Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  
Stanowisko Pracy Głównego Księgowego  
Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości  
Stanowisko Pracy Radcy Prawnego  
Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych  

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się