2017-09-15

Kontakt

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Obornikach

 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

 

tel. (61) 29-60-407
fax. (61) 29-60-557
fax. (61) 29-60-558

 

Telefon alarmowy (całodobowy): 502 305 913

 

e-mail: sekretariat@psse-oborniki.pl

e-mail: psse.oborniki@pis.gov.pl

 

psse-oborniki.pl

 

Mapa dojazdu - link

 

Wykaz numerów telefonów stacjonarnych i fax-ów


Telefony czynne w dni robocze w godzinach pracy stacji od 700 do 1435

 

Sekretariat 61 29 60 407
Fax 61 29 60 557
61 29 60 558
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny / Dyrektor Stacji 61 29 60 540
Oddział Ekonomiczny i Administracyjny 61 29 60 543
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii 61 29 60 551
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia 61 29 60 548
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej 61 29 60 549
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy 61 29 60 549
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży 61 29 60 547
Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 61 29 60 549
Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej 61 29 60 549
Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń 61 29 60 543
Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych 61 29 60 547
Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki 61 29 60 549
Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 61 29 60 547
Stanowisko Pracy Głównego Księgowego 61 29 60 543
Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości 61 29 60 549
Stanowisko Pracy Radcy Prawnego 61 29 60 543
Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 61 29 60 547

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się